Izpolnitev zakonskega pogoja o sklenitvi pogodbe v pisni obliki
Določena trgovska veriga za prodajo prehrambnih izdelkov končnim potrošnikom (v nadaljevanju: Trgovska veriga) je imela z določenima dobaviteljema vzpostavljeno poslovno sodelovanje. Oba dobavitelja sta bila seznanjena s splošnimi pogoji Trgovske verige. V njih so na enaindvajsetih straneh opredeljeni: naročanje blaga, dobava blaga, prevzem blaga, dobavni roki, posledice nedobav, obveznosti o cenikih, način plačila, izdajanje računov in dobropisov, kakovost blaga, označevanje blaga, embalaža, posebnosti pri prevozu in skladiščenju, o elektronskem poslovanju, varovanju poslovnih skrivnosti, vplivu višje sile, pogojih za prenehanje poslovnega razmerja, o lastnih blagovnih znamkah. Na tej podlagi sta dobavitelja Trgovski verigi redno posredovala svoje ponudbe za prodajo prehrambnih oziroma kmetijskih izdelkov in živilskih proizvodov, Trgovska veriga pa njima po prejetih ponudbah naročilnice.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo