Izzivi nastajajočih pravnih instrumentov Evropske unije in Sveta…


Povzetek: Prispevek obravnava kontekst razvoja zavezujočih pravnih instrumentov za razvoj in uporabo umetne inteligence v kontekstu človekovih pravic ter nekatere izzive na poti od zavedanja in pozivov po potrebi do njihovega končnega oblikovanja in sprejema. Analizira nekatere razloge, ki so vodili k oblikovanju potreb po pravnih standardih, ter specifike evropskega prostora, ki so omogočile aktivnosti za prehod od nezavezujočih k zavezujočim pravnim instrumentom, s poudarkom na okvirni konvenciji Sveta Evrope in uredbi Evropske unije.

Ključne besede: umetna inteligenca, človekove pravice, demokracija, vladavina prava, regulacija, konvencija, Svet Evrope, Evropska unija

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.