Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne,…


Povzetek: Prispevek obravnava izjemno hiter razvoj sistemov umetne inteligence in analizira njihov vpliv in uporabnost pri izvajanju odvetniških storitev v svetu in v Sloveniji. Pri tem se skuša opredeliti do tega, kako bosta nedavni in bodoči tehnološki razvoj na področju UI vplivala na sam odvetniški poklic, zlasti na strukturo dela in zaposlenih v odvetniških pisarnah, in kakšne prilagoditve in prestrukturiranja je torej realno pričakovati kratko- in srednjeročno. Pri tem na eni strani opozarja na številne etične, pravne in regulatorne dileme, ki so povezane z uporabo sistemov umetne inteligence, med drugim z vidika možnih posegov v pravice posameznika. Na drugi strani pa osvetli tovrstne dileme še posebej z vidika obstoječe normativne ureditve odvetništva pri nas, vključno z vprašanji odgovornosti, dolžnostjo varovanja tajnosti in potrebo po ustrezni ureditvi storitev alternativnih ponudnikov pravnega svetovanja z uporabo umetne inteligence.

Ključne besede: umetna inteligenca, odvetnik, odvetniške storitve, odgovornost, regulatorni okvir, zaupnost

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.