Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč


Povzetek: Srž prispevka je v analizi sodniškega dialoga, ki ga omogočata horizontalna in vertikalna prepletenost pristojnosti sodišč, pri čemer je poudarjena prva. Izpostavljena sta t. i. vmesna postopka, to je zahteva sodišč za oceno ustavnosti predpisov pred Ustavnim sodiščem in postopek predhodnega odločanja pred Sodiščem EU, ter vlogi obeh sodišč pri tem. Sodniški dialog ima številne dobre značilnosti in nekatere prispevek poudari. Osredotoča se tudi na odnos do sodišč, ki jih sodni dialog izpusti ali obide. Ta sicer ni v ospredju, a ni popolnoma neupošteven. Prispevek slednje ločuje tudi glede na težo vprašanj, ki zahtevajo odgovor.

Ključne besede: sodna pristojnost, postopek predhodnega odločanja, postopki obida, pravna sredstva, zahteva za oceno ustavnosti, ustavna pritožba

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo