Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča…


Povzetek: Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja mora slediti spremenjenim razmerjem v družbi. Pri tem je manjšega pomena, ali se to zgodi z novim zakonom ali s spremembami obstoječega. Izhodiščna točka je Ustava RS, oprta na mednarodno ureditev temeljnih človekovih pravic do socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Tudi za obvezno zdravstveno zavarovanje veljajo vsa načela in pravila socialnih zavarovanj. Z ureditvijo javnega sistema se je mogoče izogniti poseganju na zasebni trg in vsem pastem, ki jih to prinese s seboj. Analizirane so ustavne določbe in posamezna pravna razmerja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ugotovljeno je, da je prenova potrebna na vseh področjih, tj. pri opredelitvi kroga zavarovanih oseb, financiranja, določanja pravic, upravljanja zbranih sredstev in predvsem izvajanja zdravstvene dejavnosti za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ključne besede: obvezno zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, ZZVZZ, socialno zavarovanje, socialna varnost

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo