Slovensko sodstvo: tretja veja oblasti?


Povzetek: Načelo delitve oblasti je temeljni pogoj za obstoj demokracije. Delitev oblasti v sodobnih, postmodernih državnih ureditvah brez neodvisnega, odgovornega in z zaupanjem javnosti podprtega sodstva ne more obstajati. Čeprav imamo v Sloveniji svojevrsten sistem izvolitve sodnikov v parlamentu, jedro sistema zavor in ravnovesij v praksi ni med sodno in zakonodajno vejo oblasti, temveč med sodno in izvršilno vejo oblasti. Prava težava slovenskega sistema delitve oblasti ni v imenovanju sodnikov v parlamentu, temveč v možnosti spreminjanja sodne zakonodaje z navadno večino.

Ključne besede: načelo delitve oblasti, sistem zavor in ravnovesji, sodstvo, ustavne spremembe

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo