Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice…


Povzetek: Pravica do vpogleda v sodni spis v kazenskih zadevah je gotovo pomemben vidik pravice do poštenega sojenja. Brez sprotnih in točnih informacij, kaj se v kazenskem postopku dogaja in kateri dokumenti (gradivo) se v spisu nahajajo, je obramba obdolženca zelo otežena. Različna praksa slovenskih sodišč glede izvrševanja te pravice pa ustvarja zmedo in neenako obravnavanje posameznikov, ki bi hoteli vpogledati v sodni spis. Rešitev se kaže v pospešeni digitalizaciji poslovanja sodišč (in drugih organov, ki sodelujejo v kazenskem postopku) in možnosti oddaljenega dostopa do elektronskega sodnega spisa za vse upravičence.

Ključne besede: pravica do poštenega sojenja, pravica do vpogleda v sodni spis, kazenski postopek, elektronsko poslovanje sodišč, elektronski sodni spis

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo