Davčno poroštvo pri prenosu opravljanja ekonomske dejavnosti…


Povzetek: Interes vsakega upnika je prejeti plačilo terjatev. To velja tudi za davčne terjatve. Davčna zakonodaja zato predvideva odgovornost oseb za tuje davčne obveznosti (davčno poroštvo). V članku se avtor ukvarja z obliko davčnega poroštva, s katero sta se davčna in sodna praksa v zadnjih letih največ ukvarjali. To je odgovornost tistih, na katere je bila brez statusnopravnega preoblikovanja prenesena ekonomska dejavnost davčnega dolžnika z namenom, da bi se izognil plačilu davka. Težave pri uporabi tega instituta niso bile zgolj procesne, ampak je iz stališč Vrhovnega sodišča razvidno, da je temelj za odgovornost in njen obseg odvisen predvsem od obogatitve tistega, ki je prevzel opravljanje dejavnosti. S temi vprašanji pa se davčni organi do zdaj niso ukvarjali. Omejitev obsega odgovornosti pa ima tudi procesne posledice v obliki tega, kako so dolžni davčni organi oblikovati izreke poroštvenih odločb.

Ključne besede: davek, poroštvo, odgovornost, odločba, prenos dejavnosti, davčni postopek

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo