Združevanje poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo


Povzetek: Prispevek obravnava problematiko v zvezi z združevanjem poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo. Obravnavani so razlogi, zaradi katerih nekatera sodišča v preteklosti niso dovoljevala (ali še vedno ne dovoljujejo) združevanja poslovnih deležev, in razlogi za samostojnost poslovnega deleža. Predstavljeni so tuja pravna ureditev in dokumentacija, ki je potrebna za vpis v sodni register, ter primer, ko nasprotovanje takšnemu združevanju ni racionalno. V sklepnih ugotovitvah so navedeni temeljni pravni argumenti in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za združevanje poslovnih deležev.

Ključne besede: prenos poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo, samostojnost poslovnega deleža, kroženje poslovnega deleža, jamstvo zamudnikovih prednikov, odgovornost družbenikov za vplačila, združitev poslovnih deležev

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo