Pogodba o leasingu, njena pravna narava in posledice prenehanja…
Stranki sta avgusta 2011 sklenili pogodbo in jo poimenovali pogodba o finančnem leasingu. S pogodbo se je leasingodajalec zavezal za plačilo prepustiti leasingojemalcu v izključno uporabo določene svoje blagovne znamke. Pogodba je bila sklenjena za določen čas, do septembra 2018. Pogoj za veljavno sklenitev pogodbe je bilo vplačilo pologa oziroma prvega obroka, kar je leasingojemalec izvršil.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo