Dnevi slovenskih pravnikov 2023
V Portorožu je 12. in 13. oktobra 2023 potekalo 49. srečanje Dnevi slovenskih pravnikov, ki ga organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDSP), Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA (GV Založba). Najaktualnejše teme z različnih pravnih področij je obravnavalo 50 uglednih strokovnjakov v desetih sekcijah (Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema de lege ferenda, Pravosodna uprava, Posameznikove pravice po ZVOP-2 in ZVPot-1, Umetna inteligenca in človekove pravice, Aktualna vprašanja koncesij, Dostop do sodišča, Reforma insolvenčne zakonodaje, Pravni vidiki korporativne družbene odgovornosti, Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev, Sodobni izzivi stvarnega prava) ter na okrogli mizi (Kriza in pravo).

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo