Dopustnost izključitve družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo,…
Skladno nauku o časovnih mejah pravnomočnosti se pravnomočnost nanaša na stanje ob zaključku glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje. Gre za mejnik, ki ga mora upoštevati instančno sodišče v postopku z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo