Pregled avtorjev in njihovih prispevkov
Podjetje in delo, letnik 2023 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo