Primerjava pravnih ureditev finančnih trgov v državah bivše Jugoslavije
Preučene so pravne ureditve borz šestih držav bivše Jugoslavije: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije. Razprava se osredotoča na dejavnike, ki vsaj v začetnih fazah preučevanja možnosti uvrstitve na trg močno vplivajo na potencialno odločitev za uvrstitev in izbiro trga za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje. Ti dejavniki so: regulatorji trga, vodenje registra vrednostnih papirjev, poravnava, uvrstitev na trg, segmentacija trga in umik s trga. Regulatorji trga oblikujejo pravno okolje trga ter nadzorujejo izvajanje pravil v praksi in tako skrbijo za pravno varnost. Funkciji registra vrednostnih papirjev in poravnave obveznosti med udeleženci v vsaki obravnavani državi opravlja le ena institucija.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo