Sprememba oblike premoženja, pridobljenega pred uveljavitvijo…
Odklonilno ločeno mnenje sodnika Tomaža Pavčnika k sodbi II Ips 5/2023 z dne 4. 10. 2023 1. Osrednje vprašanje v tej zadevi je, katera materialnopravna in/ali procesnopravna vprašanja zajema dopuščen revizijski problem: "ali je bila vzpostavljena domnevna baza iz 5. člena ZOPNI?"

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo