Vsebina PID št.1/2024
Zlatan Dežman Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kot način varovanja in omejevanja svobodne gospodarske pobude The Offence of Abuse of Position or Trust as a Method of Safeguarding in an Economic Activity and Restricting Free Economic Initiative

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo