Zeleni prehod in energija: izbrani pravni vidiki
V prispevku je obravnavan zeleni prehod v zvezi z energijo. Namen prispevka ugotoviti, ali ustavni okvir, določen z Lizbonsko pogodbo, zagotavlja primerno podlago za uspešen zeleni prehod na področju energije oziroma v zvezi z njo. Za potrebe odgovora na to raziskovalno vprašanje je okvirno opredeljen zeleni prehod v zvezi z energijo, sledi obravnava veljavne ustavnopravne ureditve trajnostnega razvoja s poudarkom na okoljski integracijski klavzuli, nato pa so obravnavana še področja energije, varstva okolja in notranjega trga ter razmerij med javnimi politikami, ki so vzpostavljene na teh področjih, da bi se tako zagotovila podlaga za verodostojen sklep o tem, kakšna je interakcija med posameznimi temeljnimi cilji teh politik, ki so pomembne za zeleni prehod, in se nato opravil še verodostojen sklep o primernosti veljavnega naddržavnega ustavnega okvira.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo