Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski…
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, določeno v 240. členu KZ-1, je v sodni praksi zdaleč najpogostejše kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Čeprav je v XXIV. poglavje KZ-1 uvrščeno šele kot šestnajsto, je v teoriji in sodni praksi priznano za temeljno kaznivo dejanje zoper gospodarstvo. Zato je razumljivo, da je v svojem razvoju doživelo vrsto zakonskih sprememb, s katerimi je zakonodajalec ožil in širil meje kaznivosti, ob čemer so se pojavile nove teoretične in praktične dileme.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo