Odpravnina franšizojemalca
Pogodba o franšizingu je pogodba, ki je zakonsko neurejena, vendar je v poslovni praksi ustaljena in jo stranki skleneta na podlagi splošnih načel obligacijskega prava. To je mešana pogodba, ki lahko vsebuje elemente podobnih samostojnih tipov pogodb, kot so licenčna, agencijska, distribucijska, prodajna in druge pogodbe. Določila Obligacijskega zakonika, ki urejajo pogodbo o trgovskem zastopanju, določajo, da trgovskemu zastopniku ob prenehanju pogodbenega razmerja pod pogoji, ki jih določa zakon, pripada odpravnina.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo