Delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo
Prispevek obravnava delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, predvsem z vidika vprašanj njihove dopustnosti ter pogojev, pod katerimi so delitve in združitve poslovnih deležev dopustne. Omenjeno problematiko prispevek obravnava tako, da uvodoma predstavi relevantne določbe veljavnih predpisov na tem področju. V nadaljevanju pa prispevek preuči možnost in pogoje za veljavnost delitev poslovnih deležev ter se opredeli do posledic neizpolnjevanja pogojev za delitev poslovnih deležev in do možnosti odprave nepravilnosti pri delitvah poslovnih deležev.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo