Vsebina PID št.2/2024
Renato Vrenčur, Vladimir Balažic Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga Certain Legal Aspects of Financial Leasing...

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo