Imenovanje predsednika nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo,…
Dejansko stanje Gospodarska družba je pravno organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in opravlja gospodarsko javno službo (v nadaljevanju: družba). Družba ima položaj subjekta javnega interesa; zavezana je k obvezni reviziji, v njej pa imajo občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež (drugi stavek 44. točke 2. člena Zakona o revidiranju - ZRev-2).

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo