Nezadostna obrazložitev dejstva pojasnilne dolžnosti banke
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Jasmine Zaletelj, Ljubljana, ki jo zastopa Mojca Wagner, odvetnica v Ljubljani, na seji 26. oktobra 2023 odločilo

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo