Vsebina PID št.3-4/2024
stran 443 Peter Podgorelec Izpodbojnost sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti Contestability of the Resolution to Exclude Minority Shareholders Due to the Violation of the Right to Access Information stran 465 Aleksij Mužina, Katja Štemberger Brizani Javna naročila in koncesije: spremembe pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.