Javna naročila in koncesije: spremembe pogodb zaradi povišanja…


Povzetek: Prispevek obravnava spremembe javnonaročniških in koncesijskih pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin s poudarkom na gradbenih pogodbah. Avtorja zavzameta stališče, da je kot vnaprej predvideno spremembo pogodbe o gradnji, ki v pravu javnih naročil (in koncesij) dopušča spremembo pogodbe med njeno veljavnostjo, v odsotnosti drugačnega dogovora strank treba šteti tudi zakonsko valorizacijo cene iz 655. in 656. člena OZ. Zaradi 655. in 656. člena OZ se taka sprememba (v nasprotju z ureditvijo v 95. členu ZJN-3 in 60. členu ZNKP, ki zahteva soglasje volj) lahko uveljavi z zahtevkom za zvišanje pogodbene cene oziroma razliko v ceni (enostranska oblikovalna pravica). Povišanje cene po sklenitvi (javnonaročniške ali koncesijske) pogodbe v nekaterih primerih ustreza tudi pojmu spremenjenih okoliščin, ki so v pravu javnih naročil in koncesij pod zakonskimi pogoji prav tako dopusten razlog za spremembo pogodbe med njeno veljavnostjo. Vendar je taka sprememba načeloma dopustna le ob strinjanju naročnika oziroma koncedenta. Če naročnik oziroma koncedent v spremembo pogodbe ne privoli (in v pogodbi ni bila vnaprej dogovorjena pravica do spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin) ali ta ni dopustna, ima izvajalec na voljo le zahtevek za razvezo pogodbe po 112. členu OZ, razen če gre za gradbeno pogodbo. Določbo 655. in 656. člena OZ je mogoče namreč obravnavati tudi kot posebno ureditev spremenjenih okoliščin, ta pa daje enostransko oblikovalno pravico. Na spremenjene okoliščine se je praviloma mogoče sklicevati tudi, če pogodba vsebuje valorizacijsko klavzulo ali dogovor o fiksni ceni. Ne glede na to, ali povišanje cene obravnavamo kot spremembo v skladu s pogodbo ali kot spremenjeno okoliščino, pa taka sprememba pogodbe ne pomeni bistvene spremembe in je zato dopustna.

Ključne besede: javna naročila, koncesije, gradbene pogodbe, spremembe pogodbe, povišanje cen, vnaprej predvidene spremembe, zakonska valorizacija, spremenjene okoliščine, test (ne)bistvenosti

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.