Odmik od uveljavitve obveznosti skrbnega pregleda v zadevah trajnostnosti


Povzetek: Negotove politične razmere v Evropski uniji so otežile sprejetje direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, enega pomembnejših gradnikov zelenega prehoda. Kljub doseženemu začasnemu dogovoru Sveta EU in Evropskega parlamenta o njeni vsebini decembra 2023 se je praviloma zgolj formalno glasovanje v obeh telesih sprevrglo v burno politično razpravo. Končno besedilo direktive, ki ga je Evropski parlament sprejel 24. 4. in ga mora potrditi še Svet, se razlikuje od decembrskega začasnega dogovora, slednji pa od končnega zakonodajnega predloga Komisije. Širi se krog zavezancev, medtem ko se predlagana dolžnost direktorjev za skrbni pregled v zadevah trajnostnosti opušča. Kljub temu obveznost skrbnega pregleda v zvezi s škodljivimi vplivi na okolje in na človekove pravice ostaja, s tem pa tudi odgovornost direktorjev, ki bodo pri temeljni dolžnosti »ravnanja v dobro družbe« (zakonitosti poslovanja) morali zagotoviti njeno izvajanje. Čeprav slovenska praksa korporativnega upravljanja temelji na poudarjanju interesov delničarjev, bodo družbe z izvrševanjem obveznosti skrbnega pregleda v zadevah trajnostnosti in s tem posredno tudi direktorji morali zasledovati interese drugih deležnikov.

Ključne besede: skrbni pregled, trajnostno korporativno upravljanje, CSDDD, korporativna družbena odgovornost, dolžnost direktorjev

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.