(Ne)učinkovitost pravic letalskih potnikov v EU


Povzetek: Pravice potnikov v letalskem prometu so v EU zagotovljene v Uredbi 261/2004, ki si prizadeva za celovito obravnavo težav, s katerimi se potniki srečujejo, kadar je njihov let odpovedan, ima zamudo ali jim je bilo vkrcanje na letalo zavrnjeno. Kljub širokemu naboru pravic, ki so potnikom v teh primerih na voljo, je njihovo uresničevanje v praksi težavno, saj se je izkazalo, da se obstoja tovrstnih pravic zaveda le ozek krog državljanov EU. Poleg pomanjkljive seznanjenosti s samim obstojem pravic pa ureditev pogosto nalaga tudi nesorazmerno breme prevoznikom, kar se kaže v njihovi preveliki finančni ali organizacijski obremenitvi. Slednje tako privede do negativnega odnosa prevoznikov do uresničevanja pravic potnikov. Težnja po reformi področja varstva letalskih potnikov se je prvič jasno začrtala leta 2013, ko je Evropska komisija podala predlog za spremembo Uredbe 261/2004. Pred kratkim pa je bil izdan nov predlog Evropske komisije, ki poleg pomanjkljivosti Uredbe 261/2004 obravnava tudi pomanjkljivosti preostalih uredb, ki varujejo potnike v železniškem, plovnem ter avtobusnem prometu.

Ključne besede: letalski prevoz, letalski potniki, pravice letalskih potnikov, pravice potnikov, izredne razmere, Uredba 261/2004, odškodnina, odpoved leta, zamuda leta, zavrnitev vkrcanja

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.