Vračilo državne pomoči v pogodbenem koncernu


Povzetek: »Ali je odvisna družba znotraj pogodbenega koncerna v primeru, ko je upravičenka oziroma prejemnica sredstev po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) in je pri obvladujoči družbi (ki sicer sama ni prejemnica sredstev po ZPGOPEK) prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, zavezana k vrnitvi prejetih sredstev v skladu z določilom dvanajstega odstavka 16. člena ZPGOPEK?«

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.