Zakon o delovnih razmerjih z novelo ZDR-1D z uvodnimi pojasnili
Osrednji predpis v slovenskem delovnem pravu, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),(1) je bil novembra 2023 spremenjen z novelo ZDR-1D,(2) ki je začela veljati 16. novembra 2023. Ker gre za eno obsežnejših novel ZDR-1, ki je uvedla kar nekaj novosti, je primerno, da je pospremljena z uvodnimi pojasnili. Avtorici dr. Katarina Kresal Šoltes in dr. Darja Senčur Peček sta v uvodnih pojasnilih k zakonu osmislili sprejete spremembe skozi prizmo prava Evropske unije (EU), razvoja teorije in (sodne) prakse.

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.