Nedopustna odpoved (tudi že zapadlim) pravicam iz delovnega razmerja…


Povzetek: Sodba US RS Up-150/22-15 z dne 1. 2. 2024

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.