O nesorazmernosti prisile zaposlenega v nezmožnost odpovedi zahtevku…


Povzetek: Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Rajka Kneza k odločbi Up-150/22 z dne 1. 2. 2024

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.