Pravica do plače kot ustavna pravica (pritrdilno ločeno mnenje)


Povzetek: Pritrdilno ločeno mnenje sodnice Špelce Mežnar k odločbi Up-150/22 z dne 1. 2. 2024

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.