Ustavno sodišče mora intervenirati le, če najvišje sodišče v…


Povzetek: Odklonilno ločeno mnenje sodnice Špelce Mežnar in sodnika Roka Čeferina k odločbi Up-558/20 z dne 1. 2. 2024

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.