Dobrovernost ob sklenitvi razpolagalnega pravnega posla kot odločilna…


Povzetek: Sodba VS RS II Ips 85/2023 z dne 7. 3. 2024

Naročite članek

Elektronski naslov
Sporočilo
S posredovanjem mojih osebnih podatkov soglašam, da se le-ti uporabijo za namen obravnave tega naročila.