c S

Št. zadetkov: 24

1
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

2
Stvarno kazalo

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023

3
Pregled sodne prakse

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2023

4
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2022

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2022 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

5
Stvarno kazalo

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2022

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2022 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

6
Pregled sodne prakse

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2022

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2022 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa stran)

7
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2021

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2021 (Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani.) Ambrožič, Marjanca - Izpodbijanje sklepa o prenosu delnic v postopku izključitve manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti - 3-4/458 Babšek, Matej

8
Stvarno kazalo

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2021

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2021 (Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani.) A arbitraža Primerjava postopkov priznanja in izvršitve po Newyorški konvenciji in Bruseljski uredbi Ia (Aljoša Polajžar) - 2/309 Subjektivni obseg arbitražnega sporazuma...

9
Pregled sodne prakse

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2021

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2021 (Prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani.) Sodna praksa RS Pojasnilna dolžnost bank pri podrejenih obveznicah (1/183) - Sodba VS RS II Ips 5/2020 Odškodninska odgovornost uprave banke za kredite (1/198) - S

10
PREGLED AVTORJEV IN NJIHOVIH PRISPEVKOV V LETU 2018

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/8

Rubrika: Kazala

Datum: 21.12.2018

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2018 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) Avsec Franci - Načela evropskega zadružnega prava (PECOL) - 3-4/580 Bratina Borut - Novosti pri poslovanju družbe z omejeno odgovornostjo - 6-7/1034 - Uporaba instituta delne ponudb

11
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/8

Rubrika: Kazala

Datum: 21.12.2018

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2018 (prva številka pomeni številko revije v letniku, druga pa številko strani) A Airbnb Sodelovalno gospodarstvo in delitvena ekonomija: pojmi in potreba po evropskem pristopu (Janja Hojnik) - 6-7/965 Vpliv sodelovalnega gospodarstva na stanovanjsko pravo

12
PREGLED SODNE PRAKSE

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/8

Rubrika: Kazala

Datum: 21.12.2018

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2018 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) Sodna praksa RS Informativni dokaz (1/196) * Odločba Vrhovnega sodišča RS II Ips 128/2016 Pogodba o zaposlitvi z agencijskim delavcem (1/202) * Odločba Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 8/

13
PREGLED SODNE PRAKSE

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2017

Povzetek: Title: Slovenian Court Practice Podjetje in delo, letnik 2017

14
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2017

Povzetek: Title: Index Podjetje in delo, letnik 2017

15
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v letu 2017

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2017

Povzetek: Title: Authors and their Papers in 2017 Podjetje in delo, letnik 2017

16
PREGLED AVTORJEV IN NJIHOVIH PRISPEVKOV

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Kazala

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Title: Authors and their Papers in 2016 Podjetje in delo, letnik 2016

17
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Kazala

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Title: Index Podjetje in delo, letnik 2016

18
PREGLED SODNE PRAKSE RS

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/8

Rubrika: Kazala

Datum: 2.12.2016

Povzetek: Title: Slovenian Court Practice Podjetje in delo, letnik 2016

19
Pregled avtorjev in njihovih prispevkov v letu 2015

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2015

Povzetek: Podjetje in delo, letnik 2015 (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) Balažic Vladimir - Prevzemi in sodna praksa - 6-7/1295 Bernard Luka - Prenehanje članstva ustanovitelja v zavodu in obračun premoženja - 1/105 Betetto Nina - Kako preprečit

20
STVARNO IN IMENSKO KAZALO

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/8

Rubrika: Kazala

Datum: 1.12.2015

Povzetek: (prva številka pomeni številko v letniku, druga pa stran) A Agencija za trg vrednostnih papirjev Nekatere novosti prevzemne zakonodaje - novela ZPre-1G (Nataša Samec) 5/744 Vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev v prevzemnih postopkih (Anka Čadež) 6-7/1283 avtorsko pravo

Počisti vse