c S

Št. zadetkov: 4

1
Slovensko sodstvo: tretja veja oblasti?

Avtor: Luka Vavken

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Načelo delitve oblasti je temeljni pogoj za obstoj demokracije. Delitev oblasti v sodobnih, postmodernih državnih ureditvah brez neodvisnega, odgovornega in z zaupanjem javnosti podprtega sodstva ne more obstajati. Čeprav imamo v Sloveniji svojevrsten sistem izvolitve sodnikov v parla...

2
Dostop do sodnih spisov v kazenskih zadevah kot vidik pravice do (učinkovite) obrambe

Avtor: Blaž Kovačič Mlinar

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Pravica do vpogleda v sodni spis v kazenskih zadevah je gotovo pomemben vidik pravice do poštenega sojenja. Brez sprotnih in točnih informacij, kaj se v kazenskem postopku dogaja in kateri dokumenti (gradivo) se v spisu nahajajo, je obramba obdolženca zelo otežena. Različna praksa slo...

3
Ukrepi sodne uprave za učinkovitejše postopanje v kazenskih zadevah

Avtor: Tomaž Bromše

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Trajanje postopkov v kazenskih zadevah se že nekaj let podaljšuje, število rešenih zadev pa upada. Za dosego učinkovitejšega postopanja so sodni upravi na voljo le (pre)skopi ukrepi, ki sami zase brez korenitih posegov v organizacijsko strukturo kazenskega sodstva in postopkovni predp...

4
Nadzor nad zakonitim sodnikom pri (pre)dodeljevanju spisov

Avtor: Ana Testen

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Pravosodna uprava

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Zaradi transparentnosti delovanja sodstva bi veljalo, da se poenoti postopek dodeljevanja zadev, zlasti pri dodelitvi v primeru sodnikove preobremenjenosti ali daljše odsotnosti. V teh primerih sodišča različno dodeljujejo zadeve, ena s spremembo letnega razporeda, ne da bi sprememba ...

Počisti vse