c S

Št. zadetkov: 11

1
O spreminjanju modalitet splošne narave v civilnem pravu

Avtor: Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: RA Razprava

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teoretična razprava o nekaterih absolutnih pravicah Razvojnost pojmovnega oblikovanja vrste nosilnih modalitet v razvojnosti civilnopravnega fenomena ni prav nič novega. Iz razvojnega oblikovanja se je vendar porodil sistem o...

2
Teoretična razprava - Posest: Vprašanja opredelitve posesti

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Razpravljati o posesti in njeni naravi v sistemu civilnega prava prav gotovo pomeni načenjati staro vprašanje, povezano z razvojem civilnopravne - lastninske misli. Tudi nekaj sledečih misli nima nobenega namena, kakorkoli vredn.....

3
O nekaterih civilnopravnih pravicah

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Fenomen pravice civilnega prava postavlja veliko dogmatičnih vprašanj, od katerih je odvisen sam sistem civilnega prava kot področja, ki ureja lastninske odnose subjektov, ki imajo značaj nosilcev zasebne lastninske pravice. .....

4
Temeljno o skupnostih civilnega prava

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. V Splošnih naukih civilnega prava je bila kratko in v osnovnih črtah obravnavana problematika temeljnega civilnopravnega učenja o pravni osebi civilnega prava. Ker o omenjenem fenomenu v učenju civilnega prava ni mogoče govor.....

5
Societas - skupnost

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Bogomir Sajovic doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Združenje nosilcev pravic v različnih skupnostih je pravzaprav nujen spremljevalec, fenomen, lastninskih odnosov med posameznimi pravnimi subjekti zaradi doseganja različnih skupnih interesov. Lahko rečemo, da so različne pra.....

6
Osnovno o varstvu stvarnopravnih položajev

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1995/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 21.9.1995

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani l.a. Razpravljati o stvarnopravnem sistemu in varovanju stvarnih pravic in s tem stvarnopravnih položajev je po mnenju številnih civilistov že dolgo nekaj povsem nepotrebnega in povsem šolsko znanega, saj je vendar že rimsko pra.....

7
O pravni naravi osebnostnih pravic

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1994/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razpravljati o človekovih ali osebnostnih pravicah s pojmovnega oziroma fenomenalnega stališča oblik ali različnih modalitet je gotovo za zdaj še dokaj nesistemsko in tudi nedogmatično poskušanje, še posebej, če izhajamo iz t.....

8
O skupnostih civilnega prava

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1994/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Bogomir SAJOVIC, doktor pravnih znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Razmerij civilnega prava ne moremo šteti za enoosebna. Take predstave so tudi na področju klasičnega stvarnega prava šolsko nepravilne in teleološko zgrešene. Razvoj civilnopravnih odnosov od svojega nastanka naprej to jasn.....

9
Temeljno o zastavni pravici na pravicah

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1993/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 25.9.1993

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. Zastavna pravica je praviloma s posestjo zvezana stvarna pravica vnovčiti stvar oziroma pravico. S tem se zavaruje terjatev zastavnega upnika. Kot stvarno oblikovana pravica ki vodi do upnikove zadovoljitve, se obravnava podo.....

10
O enovitosti lastninske pravice

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1992/6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.10.1992

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. O PRAVNI NARAVI Civilistično govoriti o lastninski pravici mora gotovo pomeniti iskati ustrezne opredelilnosti ("elemente") lastninskega položaja. Mislimo, da je mogoče določene skupne opredelilnosti postaviti vsem oblastv...

11
O razvoju v civilnem pravu

Avtor: dr. Bogomir Sajovic

Publikacija: Podjetje in delo, 1991/6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.10.1991

Povzetek: Bogomir SAJOVIC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. Danes najbrž ne moremo razpravljati o lastninski pravici v sicer civilnopravno običajnem načinu. Tako izhodišče, če ga ne razvijamo, bi vodilo do formalizma oblikovanja lastninskih odnosov, to še toliko bolj, ker so pozitivno.....

Počisti vse