c S

Št. zadetkov: 6

1
Vpliv sredstev zavarovanja na učinkovitost civilnega sodstva

Avtor: mag. Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD Med sredstvi zavarovanja po ZIZ in civilnim pravdnim postopkom po ZPP je neposredne povezave dokaj malo. Pomenila bi jo pravzaprav lahko le smiselna uporaba določb ZPP v postopku zavarovanja v situacijah, ki jih ZIZ ne ureja dovolj natančno (15. in 239. člen ZIZ). Vsa sredstva prisilnega zav...

2
Intelektualna lastnina: Sodno varstvo intelektualne lastnine

Avtor: Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: 1. UVOD Celovita razprava o katerikoli pravici civilnega prava je nepopolna brez razprave o poteh do njenega učinkovitega varstva. Upravičenje do pravnega varstva pravic pred posegi je nujna predpostavka za njihov obstoj.(*1) To seveda velja tudi za pravice intelektualne lastnine. Pravo, s kat...

3
Praktični pogled na novi zakon o pravdnem postopku: Med liberalnim in socialnim civilnim procesom

Avtor: mag. Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Miha ŠIPEC magister pravnih znanosti Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD Zakon, s katerim se ureja civilni pravdni postopek, je eden najpomembnejših predpisov vsake pravne države. Tudi zato je bilo v kratkem času, treh mesecih od objave do uveljavitve novega ZPP o njem izraženih kar precej razli...

4
Pravica do sodnega varstva - kompleksna naloga vseh vej oblasti

Avtor: Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Miha ŠIPEC diplomirani pravnik Višje sodišče v Ljubljani 1. UVOD V letu 1996 so imela sodišča v Republiki Sloveniji v delu skupaj 874.991 sodnih zadev.(*1) V istem času so zaključila 446.558 zadev, novih pa so dobila 490.080.(*2) Za državo z dvema milijonoma prebivalcev je ta podatek zastrašuj...

5
Začasne odredbe v sodnih sporih po ZGD

Avtor: Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 27.6.1997

Povzetek: 1. UVOD Zaradi družbenoekonomskih sprememb in nastanka samostojne države je slovenski pravni red v zadnjih letih doživel velike pretrese. Skoraj vsa pravna področja so bila (ali še bodo) zakonodajno prenovljena ali pa celo urejena povsem na novo. Med slednja spada tudi pravo družb. Slovenski Zako.....

6
Ravnovesje procesnih pravic upnika in dolžnika po fazah sodnih postopkov

Avtor: Miha Šipec

Publikacija: Podjetje in delo, 1995/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 21.9.1995

Povzetek: Miha ŠIPEC diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani 1. PRAVICA DO SODNEGA VARSTVA Sodni postopki so namenjeni uresničevanju pravice do sodnega varstva, ki jo vsebuje tudi Ustava RS v 23. členu: "Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih brez nepotrebnega odlašanja odloča ...

Počisti vse