c S

Št. zadetkov: 7

1
CIVILNO PROCESNO PRAVO

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/5

Rubrika: SP Sodna praksa

Datum: 30.8.2002

Povzetek: 4. (A) ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU (Uradnilist RS, št. 26/99, ZPP) 1. točka tretjega odstavka 367. člena ZPP V primerih, ko se zahteva zvišanje ali znižanje z dogovorom, sklenjenim pri centru za socialno delo določene preživnine, ne gre za prvo določitev preživnine, saj je bila ta prvič določena...

2
Teoretična razprava - Posest: Nekatera vprašanja varstva posestnih razmerij

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije 1. UVOD Spori zaradi motenja posesti so pogosti. Namen posestnega varstva bi bil dosežen le, če bi se reševali hitro. Pa se praviloma ne. Niso redki celo primeri, ko sodišče v posestnem sporu odloči šele po nekaj letih. Po to...

3
Gradnja na tujem zemljišču

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Gradnja na tujem zemljišču je zgodovinski spremljevalec zasebne lastnine na zemljišču. Vzporedno z razvojem zasebne lastnine se je pravo odzvalo tudi na pojav gradnje na tujem zemljišču. V rimskem pravu se je ta reakcija...

4
32. člen zakona o dedovanju

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1996/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: Tone Frantar diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA Z namenom, da ne bi plodov in rezultatov dela drugih, od umrle osebe (zapustnika) različnih oseb, pridobili dediči, Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, RS, št. 13/94, 40/94 in 82...

5
Varstvo pred posegi in motnjami - negatoria

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1995/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 21.9.1995

Povzetek: Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Iz lastnikovega oblastvenega položaja izhaja, da edino on lahko ureja in oblikuje ter tudi zavaruje uživanje in uporabo stvari. Zavarovanje uživanja in uporabe stvari pa lahko doseže z izročitvenim ali opustitvenim zahtevkom. ...

6
Sosedsko pravo

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1994/5-6

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Tone FRANTAR, diplomirani pravnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije UVOD Sosedskemu pravu je bilo pri nas v preteklosti namenjeno (pre)malo pozornosti. Avtorji, ki so menili, da tudi to pravo zasluži teoretično proučevanje, so bili redki (Finžgar, Sajovic, Strohsack, Krisper-Kramberger), pr...

7
Zakon o denacionalizaciji in dedovanje

Avtor: Tone Frantar

Publikacija: Podjetje in delo, 1992/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.1.1992

Povzetek: Tone FRANTAR diplomirani pravnik Vrhovno sodišče Republike Slovenije Obstaja mnenje, da sta se utemeljitelja znanstvenega socializma zavzemala za odpravo dedovanja in dednega prava. Po njunem mnenju naj bi dedovanje omogočalo pridobivanje dobrin brez dela, kar pa naj bi bilo v nasprotju s sociali.....

Počisti vse