c S

Št. zadetkov: 3

1
Pojav vrtljivih vrat v Republiki Sloveniji - razsežnosti pojava, normativna ureditev in aktualne dileme

Avtor: Verena Rošic Feguš

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Prehajanje zaposlenih med različnimi delodajalci, organizacijami in sektorji na nacionalni ravni in na ravni EU danes ni več redkost. Za situacije, ko posamezniki nekdanjo zaposlitev v javnem sektorju zamenjajo z zaposlitvijo v zasebnem sektorju ali obrnjeno, se je uveljavil izraz vrt...

2
Mehko pravo v sodni praksi slovenskih sodišč

Avtor: Verena Rošic Feguš

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2020

Povzetek: Vloga aktov mehkega prava kot aktov brez formalno zavezujoče moči se je na ravni EU v zadnjih treh desetletjih, tudi zaradi bolj pozitivnega odnosa Sodišča EU do teh aktov, povečala. Ker morajo po ustaljenem stališču iz zadeve Grimaldi nacionalna sodišča v določeni meri upoštevati akt...

3
Kriteriji načela sorazmernosti v ustavosodni presoji Ustavnega sodišča RS ter sodni praksi Sodišča EU

Avtor: Verena Rošic Feguš

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.12.2011

Povzetek: Danes je splošno sprejeto, da je načelo sorazmernosti, tako v nacionalnem pravnem sistemu kot pravnemu redu EU, eno splošnih temeljnih načel. Izrazito vlogo pri razvoju in razumevanju načela sorazmernosti igrata Ustavno sodišče RS na nacionalni ravni in Sodišče EU na ravni Evropske unije - obe sodiš...

Počisti vse