c S

Št. zadetkov: 6

1
Temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema

Avtor: dr. Gorazd Trpin

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Gorazd Trpin ? Povzetek Prispevek obravnava temeljna načela ZJU in njihov vpliv na reformo uslužbenskega sistema. V prvem delu opredeljuje vsebino teh načel ter jih deli na zunanja in notranja. Zunanja načela so tista, ki se nanašajo predvsem na razmerja med javnimi uslužbenci in državljan...

2
Deset tez o odnosu med politiko in upravo v Sloveniji

Avtor: dr. Bojan Bugarič

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Bojan Bugarič ? Povzetek Pri obravnavi odnosa med politiko in upravo v Sloveniji je treba upoštevati, da Slovenija v moderni zgodovini še ni imela profesionalne, politično nevtralne in meritokratsko rekrutirane državne uprave. Tako kot v drugih nekdanjih komunističnih državah je bila tud...

3
Imenovanje najvišjih državnih uradnikov: med političnostjo in strokovnostjo

Avtor: dr. Tone Jerovšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Tone Jerovšek ? Povzetek Prispevek obravnava razmerja med politiko in upravo. Ukvarja se s subtilnim vprašanjem o ustavni samostojnosti državne uprave in še dovoljenem poseganju drugih dveh vej oblasti, zlasti izvršilne, v njeno delovanje. Ta razmerja so analizirana in kritično presojena...

4
Politična diskrecija ali odločanje o pravici – obrazložitev aktov o izbiri, imenovanju in razrešitvi visokih uradnikov

Avtor: dr. Rajko Pirnat

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Rajko Pirnat ? 1. UVOD 2. IMENOVANJE VISOKIH URADNIKOV 3. RAZREŠITEV VISOKIH URADNIKOV Povzetek Avtor v prispevku obravnava vprašanje, kako je zagotovljeno sodno varstvo zoper akte izbire oziroma imenovanja in akte razrešitve visokih uradnikov (generalnega sekretarja in generaln...

5
Uradništvo med strokovnostjo in navodili: procesnopravni vidiki

Avtor: dr. Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Erik Kerševan ? 1. UVOD 2. SAMOSTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV 3. SAMOSTOJNOST URADNE OSEBE 4. POSLEDICE KRŠITVE NAVODIL 5. SKLEP Povzetek Proces upravnega odločanja je po eni strani namenjen varstvu pravno zavarovanega interesa posameznika, da se mu prizna njegova pravica ali nal...

6
Postopki in predpisi v službi uporabnikov

Avtor: Gorazd Perenič

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Zaradi sprememb v Sloveniji, ki se spreminja v družbo znanja, uporabniki od javne uprave ne pričakujejo samo, da se preoblikuje iz oblastvenega organa v prijazen in učinkovit servis uporabnikom, temveč tudi, da ponudi kakovostne, uporabnikom prijazne in učinkovite ter predvsem glede teh .....

Počisti vse