c S

Št. zadetkov: 12

1
Pridobivanje in uporaba osebnih podatkov v upravnih postopkih

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Ob sprejetju Splošne uredbe se je pojavila vrsta novih pravnih vidikov, ki vplivajo na zbiranje in druge oblike obdelave osebnih podatkov v upravnih postopkih. Nanašajo se na vprašanje zakonitosti navedene obdelave z vidika zahtev prava Evropske unije, ki se dopolnjujejo z zahtevami var...

2
Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Razprava kaže, da je treba opozoriti na nekatere posebnosti, ki izvirajo iz narave upravnih postopkov. Navedeno pa v povezavi s pravico stranke do predlaganja dokazov vodi do sklepa, da ima uradna oseba poleg možnosti zavrnitve navedenih predlogov iz razlogov, ki jih sicer poznajo proces...

3
Ali in kdaj ima Ustavno sodišče zadnjo besedo

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: MEJE USTAVNOSODNEGA ODLOČANJA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. O pomenu zastavljenega vprašanja 3. Pravna sredstva zoper odločitev Ustavnega sodišča 4. (Ne)izvršitev kot argument zadnje besede 5. Zadnja beseda ali dialog 6. Sklep Povzetek O položaju Ustavnega sodišča in pomenu njegovih odločitev je bilo izrečenih že toliko misli in stališ

4
Postopek za odmero davka in pravna sredstva

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: OBDAVČITEV NEPREMIČNIN DE LEGE FERENDA IN V PREHODNEM OBDOBJU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Odločitev Ustavnega sodišča v primeru zdaj razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine pomeni končni prelom s pretirano razširjenim prepričanjem, da pravo Vlade in Državnega zbora pri široki diskreciji načrtovanja in pobiranja davkov ne more omejevati ne z vidika temeljnih načel ne z vidika sist...

5
Sodno varstvo zoper splošne akte uprave

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Splošni akti uprave lahko na pravni položaj posameznikov ali pravnih oseb vplivajo na različne načine, bodisi kot podlaga za izdajo upravnih aktov bodisi z neposrednim učinkom. V vsakem od navedenih primerov je treba prizadetim subjektom zagotoviti možnost sodnega varstva, s katerim se lahko preveri...

6
Vrhovno upravno sodstvo - zagotavljanje vladavine prava na upravnem področju

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Vrhovno upravno sodstvo, ki pomeni izvrševanje najvišje sodne funkcije na področju sodnega nadzora nad upravo, ima odločilno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava na področju delovanja izvršilne veje oblasti. Zato je treba resno razmisliti o nadaljnjem razvoju tega področja, tako z oblikovanjem no...

7
Vladavina prava in upravno pravo

Avtor: dr. Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Delovanje izvršilne veje oblasti ureja upravno pravo. Zakoni in drugi predpisi, ki kot del upravnega prava urejajo pravice in obveznosti posameznikov, pa so nujno izpostavljeni interpretaciji in konkretizaciji s strani upravnih organov in sodišč, ki izvršujejo sodni nadzor nad njimi. Pri tej uporabi...

8
Morsko javno dobro: slabo

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. JAVNO DOBRO KOT POJEM 3. NARAVNO MORSKO JAVNO DOBRO 4. GRAJENO MORSKO JAVNO DOBRO 5. PRAVNI REŽIM MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 6. OMEJITVE SPLOŠNE RABE MORSKEGA JAVNEGA DOBRA 7. NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE SPLOŠNE RABE IN NJIHOVE OMEJITVE 7.1. Kopanje 7.2. Potapljanje 7.3. Plovba ...

9
Uradništvo med strokovnostjo in navodili: procesnopravni vidiki

Avtor: dr. Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: JU Javna uprava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Erik Kerševan ? 1. UVOD 2. SAMOSTOJNOST UPRAVNIH ORGANOV 3. SAMOSTOJNOST URADNE OSEBE 4. POSLEDICE KRŠITVE NAVODIL 5. SKLEP Povzetek Proces upravnega odločanja je po eni strani namenjen varstvu pravno zavarovanega interesa posameznika, da se mu prizna njegova pravica ali nal...

10
Vpliv ES na upravno sodstvo doma in v Evropi

Avtor: dr. Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Cilj, ki ga je Evropsko sodišče ves čas skušalo doseči v okviru partnerstva z državnimi sodišči, je zagotavljanje učinkovitosti evropskega prava – to pa je bilo mogoče doseči samo prek učinkovitega delovanja nacionalnega sodstva. Zato je temu vprašanju Evropsko sodišče namenjalo veliko p.....

11
Vloga procesnega prava pri odločanju v nedržavnem sektorju

Avtor: dr. Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Oblastveno, enostransko odločanje o pravicah in obveznostih posameznikov se kaže na vseh področjih človekovega življenja, ki ga ureja javno pravo. Prav ta veja prava podeljuje pooblastila nosilcem javnih nalog, da v javnem interesu enostransko vzpostavljajo, oblikujejo in odpravljajo javnopr.....

12
Delovnopravni in drugi vidiki zaposlenih v javnem sektorju: Plačni sistem v javnem sektorju

Avtor: Erik Kerševan

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Erik Kerševan univ. diplomirani pravnik Pravna fakulteta v Ljubljani UVOD Čeprav je bil plačni sistem v javnem sektorju že večkrat obravnavana tema, ki v zadnjem času zaradi predvidene zakonske reforme ponovno prihaja v ospredje, bi ob nekaterih splošnih značilnostih plačnih sistemov(*1) ter o...

Počisti vse