c S

Št. zadetkov: 5

1
Rešitve za e-sodstvo, ki bo v pomoč, ne v breme (pogled sodnika)

Avtor: Vladimir Horvat

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava stanje in prihodnji razvoj informatizacije v sodstvu. Predstavi organizacijsko strukturo, ki skrbi za informatizacijo sodnih postopkov, cilje, strategijo in načela razvoja informatizacije. Avtor poudarja, da diskurzivna raven sama po sebi še ne zagotavlja želene realnosti. Kritič...

2
Kaj (vse oziroma vsaj) bi morali vedeti uporabniki o informacijskem sistemu e-ZK

Avtor: Jasminka Jaša Trklja

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: 1. Namen prispevka 2. O informacijskem sistemu e-ZK 3. Moduli, ki so sestavni del informacijskega sistema e-ZK 3.1. Modul za informacijsko podporo vlaganja elektronskih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih, ki so podlaga za vpis po uradni dolžnosti 3.2. Modul za informacijsko podporo voden

3
Praktične rešitve za uporabo podportala e-Izvršba

Avtor: Barbara Mejač

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek obravnava informacijski sistem e-Izvršba, ki je začel delovati v marcu leta 2012. V uvodnih poglavjih opiše delovanje podportala e-Izvršba, in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo za izvajanje e-opravil tudi na podoportalu e-Izvršba. Avtorica odgo...

4
Sistem e-INS: večno razhajanje med uporabniki in dejanskim stanjem

Avtor: Katarina Vodopivec

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtorica podaja kratek zgodovinski pregled razvoja informatizacije vpisnikov za podporo postopkom zaradi insolventnosti, predstavi informacijski sistem e-INS z eINS-vpisnikom, e-spisom, e-opravili. Obravnava tudi razlike med skupinami uporabnikov sistema e-INS glede na njihove vloge. Predstavljene s...

5
Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra.....

Počisti vse