c S

Št. zadetkov: 10

1
Predpravdni in pripravljalni pravdni postopek

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtor v prispevku predstavlja izhodišča za morebitno prenovo pravdnega postopka. Aktivno procesno vodstvo lahko pomembno pripomore k doseganju ciljev pravdnega postopka. Institut poravnalne ponudbe stranke motivira k pogajanjem in sporazumnemu reševanju sporov. Za hitro in učinkovito rešitev spora s...

2
Modernizacija kazenskega pravosodja v Evropi: dobre prakse in slabe izkušnje

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Priporočljivo je, da vsaka reforma pravnih pravil in delovnih praks na področju kazenskega pravosodja upošteva standarde in priporočila Sveta Evrope, ki ponujajo številne preizkušene modele postopkovnih poenostavitev in dobrih upravljalskih praks. Ko se akterji pravosodne politike odločijo, katere s...

3
Alternativno (primarno) reševanje sporov - globalni trendi

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. ZAKAJ ALTERNATIVNO (PRIMARNO) REŠEVANJE SPOROV? 2. KATERI SO CILJI SODIŠČU PRIDRUŽENIH OBLIK ARS? 3. SODNI IN TRŽNI MODEL MEDIACIJE 3.1. Kriteriji za odstop zadeve v ARS 4. PROSTOVOLJNO ALI OBVEZNO ARS? 5. REGULATORNI OKVIR ZA ARS 6. KAJ JE MOGOČE REGULIRATI NA PODROČJU ARS? 7. PRI...

4
Politični izzivi glede ustavnega položaja sodnikov

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: UT Ustava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Aleš Zalar? 1. SODNA OBLAST 2. POMEN NEODVISNOSTI SODSTVA 3. POMEN ODGOVORNOSTI SODNIKOV 4. POLITIČNI IZZIVI NA PODROČJU SODSTVA 5. MED DEMOKRATIČNIM DEFICITOM IN POLITIZACIJO SODNIŠKE FUNKCIJE 6. SODNIŠKA IMUNITETA Povzetek Sodstvo je nepogrešljiv politični akter, ki pa ne sme o...

5
Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: SOD Sodstvo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Učinkovitost pravosodja je odvisna od dveh ključnih dejavnikov, in sicer od sodobnih, pravnih pravil in od dobrih delovnih praks. Narava procesnih pravil v kontinentalnih pravnih sistemih se spreminja, saj vse več pravosodnih sistemov uvaja za stranke izbirna procesna pravila. Hkrati pra.....

6
Sodstvo v Evropski uniji

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. SODSTVO IN NOVI KONSTITUCIONALIZEM V EU Pravna teorija zelo pozorno obravnava proces konstitucionalizma v EU.(*1) Za potrebe te razprave in v luči Pogodbe o ustavi za Evropo bi s konstitucionalizmom lahko povezovali štiri pomene tega pojma, in sicer filozofska vprašanja, ki obkrožajo obstoj us.....

7
Pravo EU – novi pristopi sodnikov k starim problemom?

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. PREDHODNO VPRAŠANJE (156. ČLEN USTAVE RS) IN PREDHODNO ODLOČANJE (234. ČLEN POGODBE O EVROPSKI SKUPNOSTI)(*1) Slovenski pravni sistem se uvršča med tiste s koncentrirano ustavosodno presojo, ki jo izvaja le Ustavno sodišče. Kot eno od glavnih prednosti takega sistema pravna teorija navaja "erg.....

8
Minister za pravosodje, Sodni svet in sodniki

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: I. UVOD Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 10. julija 2002 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (v nadaljevanju ZSS).(*1) Navedeni zakon je po vsebini materialni vir ustavnega prava. V številnih državah se zakoni o sodiščih in sodnikih sprejemajo z dvotretj...

9
Alternativno reševanje sporov: Temeljna načela alternativnega reševanja sodnih sporov

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Aleš Zalar univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani 1. KONCEPTI IN DEFINICIJE Razprave in analize o alternativnem reševanju sporov (angl. "alternative dispute resolution", v nadaljevanju ADR) dokazujejo, da ni dokončnih in splošno sprejetih definicij tega pojma. Prva pomembna razl...

10
Globalni pristop k preprečevanju korupcije v sodstvu

Avtor: Aleš Zalar

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Aleš ZALAR univ. diplomirani pravnik Okrožno sodišče v Ljubljani Kazenskopravni in kriminološki vidiki korupcije I. ERUPCIJA KORUPCIJE? Čeprav je mednarodna skupnost v zadnjem desetletju korupciji kot svetovnemu pojavu namenila precejšnjo pozornost, pa se ni podrobneje in sistematičneje osr...

Počisti vse