c S

Št. zadetkov: 5

1
Nepogodbena odškodninska odgovornost strokovnjakov nasproti tretjim osebam

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Za odškodninsko odgovornost strokovnjakov, ki delujejo v samostojnih poklicih, je običajno, da odgovarjajo svojim klientom zaradi kršitev pogodb, s katerimi so prevzeli naročila za izdelavo strokovnih mnenj. S tem pa ni izključena njihova odškodninska odgovornost na nepogodbenem temel...

2
Pogodbena odškodninska odgovornost strokovnjakov nasproti tretjim osebam

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2022

Povzetek: Kadar strokovnjak posreduje informacijo v izvajanju svojega poklica, se ta vrsta odškodninske odgovornosti uvršča v poklicno odgovornost pripadnikov posameznih poklicnih skupin, na primer odvetnikov, arhitektov, revizorjev, davčnih svetovalcev in cenilcev nepremičnin. Za navedene prip...

3
Objektivna neposlovna odškodninska odgovornost in vprašanje protipravnosti

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.4.2012

Povzetek: V primerjalnem pravu je objektivna neposlovna odškodninska odgovornost urejena različno, razširjena pa je obravnava te odgovornosti neodvisno od krivde. V tem sestavku poskušam odgovoriti na vprašanje, kako in v kakšnem obsegu se v sistemu neposlovne odškodninske odgovornosti pojavlja krivdno načelo...

4
Protipravnost kot element nepogodbene odškodninske odgovornosti

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.12.2011

Povzetek: Starejša pravna teorija izhaja s stališča, da je protipravnost podana, kadar je nastala škoda, ki je pravni red ne odobrava. Po tej teoriji je poudarek na škodljivi posledici, ki je ni mogoče tolerirati. Novejša pravna teorija pri opredeljevanju protipravnosti izhaja iz ravnanja samega. Dejstvo, da ...

5
Informatizacija prava

Avtor: Drago Dular

Publikacija: Podjetje in delo, 1991/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.9.1991

Povzetek: Drago DULAR diplomirani pravnik IGO, p.o., Ljubljana 1. UVOD a. Kibernetika in pravo Nemogoče je preučevati družbeno življenje, ne da bi se prej ali pozneje soočili s problemom prava.(*1) Na to dejstvo opominja tudi stara misel: Ubi societas ibi ius / kjer je družba, je tudi pravo /, ki pom...

Počisti vse