c S

Št. zadetkov: 4

1
Delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Prispevek obravnava delitve in združitve poslovnih deležev v družbah z omejeno odgovornostjo, predvsem z vidika vprašanj njihove dopustnosti ter pogojev, pod katerimi so delitve in združitve poslovnih deležev dopustne. Omenjeno problematiko prispevek obravnava tako, da uvodoma predstavi relevantne d...

2
Ali je ustna pogodba o prodaji poslovnega deleža veljavna

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Prispevek obravnava pogodbe o prodaji poslovnih deležev kot zavezovalnih pravnih poslov (titulus iuris) z vidika obličnostnih zahtev za njihovo veljavnost. Pri obravnavi omenjene problematike poskuša prispevek potrditi hipotezo, da veljavni predpisi ne določajo posebne obličnosti pogo...

3
Presoja izjem glede naknadnega navajanja dejstev oziroma predlaganja dokazov

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2022

Povzetek: Prispevek obravnava izjeme od prepovedi navajanja novih dejstev oziroma predlaganja novih dokazov v pravdnem postopku (sistem prekluzij) z vidika sodne prakse. Avtor uvodoma predstavi osnovna izhodišča in zakonodajno ureditev sistema prekluzij, v nadaljevanju pa na podlagi analize sod...

4
Odgovornost za stvarne napake pri prodajah poslovnih deležev

Avtor: Martin Čarni

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/8

Rubrika: Članki

Datum: 21.12.2018

Povzetek: Prispevek obravnava pogodbe o prodaji poslovnih deležev z vidika morebitne odgovornosti prodajalca za stvarne napake v lastnostih družbe v skladu z veljavno zakonodajo. Avtor uvodoma opiše zagotovila in jamstva, v nadaljevanju pa predstavi odgovornost prodajalca za stvarne napake pri pro...

Počisti vse