c S

Št. zadetkov: 4

1
Družba za upravljanje terjatev bank kot družba javnega ali zasebnega prava in njena vloga v postopku sanacije bančnega sistema

Avtor: dr. Peter Merc

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je operativna že nekaj več kot dve leti. Način, kako dejansko poteka proces sanacije bančnega sistema in prestrukturiranja realnega sektorja, in vloga tako imenovane slovenske sistemske slabe banke pri tem bistveno odstopata od procesa in predvs...

2
Upravljanje slabe aktive bank v okviru mehanizma slabe banke

Avtor: Peter Merc

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: BA Bančništvo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) kot enega izmed ukrepov predvideva odplačen prenos premoženja iz bilance bank upravičenk do ukrepov po zakonu na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). Gre za ukrep sanacije posameznih bank z uporabo tako imenovanega mehan...

3
Potencialni kapital - nova oblika finančnih instrumentov hibridne narave in njihova umestitev v slovenski pravni red

Avtor: Peter Merc

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.12.2012

Povzetek: 1. Uvod 2. Pojem 2.1. Primerjava potencialnega kapitala s hibridnimi instrumenti temeljnega kapitala 2.2. Bistvene lastnosti instrumenta potencialnega kapitala 2.3. Povezava s sistemsko pomembnimi finančnimi institucijami 3. Pravna podlaga za izdajo - primerjalnopravni vidik 3.1. Basel III

4
Povečanje osnovnega kapitala delniške družbe s konverzijo hibridnih instrumentov in odpisom nezavarovanega dolga - problemski vidiki

Avtor: Peter Merc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/5

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.8.2011

Povzetek: Povzetek Sprememba zakonodaje na področju bančne regulative, kot posledica zadnje finančne krize, je bila pričakovan in nujen korak. Nov regulatorni okvir, ki ureja kapitalske standarde, je bil na ravni Evropske unije že sprejet, v nacionalne zakonodaje pa se implementira postopoma. Prav ta

Počisti vse