c S

Št. zadetkov: 1

1
Pravila za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini na podlagi statuta družbe - vzorec

Avtor: Slovenski državni holding

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/3-4

Rubrika: Iz prakse za prakso

Datum: 1.6.2021

Povzetek: V četrtem odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS) je določeno, da lahko statut družbe določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej ...

Počisti vse