c S

Št. zadetkov: 4

1
Pravna narava socialnega varstva v sistemu socialne varnosti

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Sistem socialnega varstva je redkeje pravno analiziran del prava socialne varnosti. Tudi zaradi tega se lahko zmotno uporabljajo podobni izrazi, kot so socialna varnost, socialno varstvo, socialna zaščita, socialna ugodnost in socialna odškodnina. Med posameznimi izrazi so pomembne vs...

2
Razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Avtor: Marijan Papež

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: V prispevku je nakazano razmerje med socialnimi pomočmi in pravicami iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, predvsem s poudarkom na socialnih korektivih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pokojnina je ekonomska kategorija z elementi solidarnosti, ki jih je v s...

3
Univerzalni temeljni dohodek kot možna nadomestitev socialnega varstva in socialne varnosti?

Avtor: Sara Bagari

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Ideja univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) v zadnjih letih znova postaja zanimiva kot odziv na izzive, kot so prekarizacija na trgu dela, nestandardne oblike dela, naraščanje brezposelnosti, revščine in neenakosti v družbi, posebna pozornost pa je UTD namenjena tudi glede iskanja uč...

4
Sodobni socialnovarstveni izzivi centrov za socialno delo

Avtor: Anja Osojnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/6-7

Rubrika: Aktualni izzivi socialnega varstva

Datum: 1.10.2021

Povzetek: Prispevek poudarja pomen učinkovitega sistema denarnih socialnih pomoči, ki ga dopolnjujejo socialno varstvene storitve. Na kratko je predstavljen razvoj zakonodaje denarnih pomoči, nato sledi poglobljena predstavitev treh institutov - dolgotrajni prejemniki denarne pomoči, delovna ak...

Počisti vse