c S

Št. zadetkov: 3

1
Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči v okoljevarstvenih zadevah: realnost ali utopija?

Avtor: Maja Brkan, Hana Palčič Vilfan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek predstavlja analizo pravice dostopa do sodišča v zadevah varstva okolja v sodni praksi Sodišča EU in sodni praksi nekaterih držav članic. Prvi del prispevka je tako namenjen pregledu novejše sodne prakse Sodišča EU, kjer je zaradi stroge interpretacije testa Plaumann neposre...

2
Vertikalna in horizontalna usklajenost pristojnosti sodišč

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Srž prispevka je v analizi sodniškega dialoga, ki ga omogočata horizontalna in vertikalna prepletenost pristojnosti sodišč, pri čemer je poudarjena prva. Izpostavljena sta t. i. vmesna postopka, to je zahteva sodišč za oceno ustavnosti predpisov pred Ustavnim sodiščem in postopek pred...

3
Neenotna sodna praksa in dostop do Vrhovnega sodišča

Avtor: Dunja Jadek Pensa

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V jedru problema je, da je pri odločanju o pravnih sredstvih na Vrhovnem sodišču po zakonski definiciji mesto soočenja različnih stališč sodnikov razdrobljeno na posamezne senate. Zato si lahko nosilni razlogi o razlagi prava v odločitvah senatov v analognih primerih tudi nasprotujejo....

Počisti vse